Contact club:
Voor alle informatie over lid worden, uitschrijven, schuldvrijverklaringen etc. kijk op de vereningingswebsite. www.landslakelions.nl, of neem contact op met de secretaris van de club via secretaris@landslakelions.nl.

Contact dames 1:
Voor alle aangelegenheden betreffende de dames-1. Tine de Wit-Nat voorzitter Stichting Topbasketbal Landsmeer bereikbaar op 06-30020432.

Sporthal:
Indoor Centrum Landsmeer
Marktplein 11
1121 CJ Landsmeer
T 020-4825263
M 06-50411825
sporthallandsmeer@gmail.com