De vrijwilligers bij Landslake Lions vormen zonder twijfel de motor van ons team. Zonder vrijwilligers hebben we geen jury tafel,  geen hulp tijdens het op en af bouwen, geen livestream, geen leuke wedstrijdfoto’s en ga zo maar door. Gelukkig willen veel mensen zich inzetten voor ons team (basketballers en niet-basketballers), voor én achter de schermen, en werkzaamheden verrichten voor de club. Daarom willen wij onze vrijwilligers “In het zonnetje zetten!”

In de vorige editie hebben we Ferdinand van Veen een beetje beter leren kennen, leuk om zijn verhaal te lezen. Fantastisch dat hij al die jaren zo veel voor ons gedaan heeft!

Ferdinand van Veen heeft in de vorige editie het stokje doorgegeven aan Lia de Groot. Lia is een bekend gezicht als je de sporthal binnenloopt tijdens een van onze thuiswedstrijden! Wie is Lia? Waarom draagt ze ons na al die jaren nog steeds een warm hart toe? Here we go!

Wie ben je?

Mijn naam is Lia de Groot, geboren in Haarlem. Ik woon sinds 28 jaar met mijn man in Landsmeer. Ik heb ook een dochter van 31, Isabella, en een zoon van 30, Max.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik geniet al enkele jaren van mijn pensioen en AOW. Wij fietsen veel en ik doe allerlei vrijwilligerswerk zoals de overblijf op de basisschool en het bestuur van de turnvereniging Wilskracht.
 Hoelang ben je al actief bij de Lions?
Sinds de kinderen zijn gaan basketballen, ongeveer 20 jaar geleden .
Wat betekent basketbal voor jou en heb je het zelf ook gedaan?
Ik heb vroeger jarenlang gevolleybald, maar ken als echte Haarlemse wel de Basketbalweek van vroeger. Toen de kinderen allebei gingen basketballen vond ik dat heel leuk. Basketbal is een leuke sport om te zien. Ik heb ook veel geleerd van het spel. Mijn dochter Isabella heeft vroeger namelijk fanatiek gebasketbald, onder meer bij het regioteam Noord-Holland en bij dames 2 en ik ging dan vaak mee. Mijn dochter ging vroeger ook graag kijken met teamgenoten naar de wedstrijden van dames 1. Onder meer Nadine zat toen ook in dames 1. Zodoende kwam ik ook kijken naar Dames 1.
Kun je vertellen over je bijdrage bij de lions? Wat je allemaal doet?
Vroeger ben ik begonnen met de activiteitencommissie met een groepje ouders, we organiseerden het toernooi aan het begin van het seizoen, sinterklaasfeest en nog meer om de jeugd bij de vereniging te betrekken. Daar kwam ook de kassa voor dames 1 bij . Toen we voor de eerste keer landskampioen werden was dat belangrijk als extra inkomstenbron.
Uiteindelijk is voor mij alleen de kassa van dames 1 overgebleven met de verkoop van de lootjes. Ook help ik al jaren met met de schoolbasketbalweek die altijd in maart wordt georganiseerd om de vereniging op de kaart te zetten.
Waarom draag je Lions Dames 1 een warm hart toe?
Dames 1 is een leuk team, ze zijn fanatiek en komen over als een grote vriendengroep die het heel leuk vinden om het spelletje te spelen.
Voor en na de wedstrijden is er veel gezelligheid onder andere in het sportcafe De Remise. Er zijn altijd veel vrijwilligers om van alles te regelen wat heel belangrijk is. Heb ondertussen alle kampioenschappen meegemaakt met ook de Amerikaanse speelsters erbij , wat een extra stimulans was voor de jeugd.
Wat brengt het jou om dit voor ons te willen blijven doen?
De gezelligheid rond de wedstrijden en hoog niveau basketbal te kunnen behouden voor Landsmeer.
Wat zou je eventueel willen zeggen tegen nieuwe vrijwilligers?
Vrijwilligers zijn belangrijk om een vereniging goed te laten draaien en het te verdelen over veel mensen zodat het leuk blijft voor iedereen. Het geeft je veel voldoening als je ziet dat alles goed gaat. Ik weet dat uit ervaring omdat ik jaren in het bestuur van de volleybalvereniging heb gezeten en weet dat veel vrijwilligers het makkelijker maken voor iedereen. Dus meld je aan!
Lia, bedankt voor alle inzet en toewijding!
Hopelijk mogen we snel weer toeschouwers verwelkomen in de ICL!
Liefs,
Dames 1